Önce Çıkan Eğitimler

Bügününüz ve geleceğiniz için hemen platformumuzda öğrenmeye başlayın.

🤔 Sıkça Sorulan Sorular

🏫 Durry Akademi Kimdir?
Durry Akademi, mesleki yeterlilik sınavlarını gerçekleştiren ve kendi eğitimlerini bir portalda toplayan bir eğitim kurumudur.
📚 MYK nedir?
MYK, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kısaltmasıdır. Meslek standartlarının hazırlanması, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve bu alanda ulusal yeterliliklerin oluşturulması gibi konularda görev alır. Ayrıca bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini belgelendirme sürecini denetler.
📝 MYK sınavları nasıl yapılır?
MYK sınavları, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Bu sınavlar, teorik bilgiyi ölçen yazılı testler ve pratiği ölçen performans değerlendirmeleri şeklinde yapılabilir. Sınavın yapılacağı ortam ve içeriği, ilgili meslek standardına ve ulusal yeterliliğe göre belirlenir.
📊 MYK sınavları hangi aşamalardan oluşur?
MYK sınavları genellikle iki aşamadan oluşur:
  • 📘 Teorik Sınav: Mesleki bilgilerin yazılı olarak ölçüldüğü test şeklinde bir sınavdır.
  • 🛠 Performans Değerlendirmesi: Bireyin pratiği uygulama becerilerinin gözlemlendiği ve değerlendirildiği bir aşamadır. Her iki aşama da mesleğin gerekliliklerine ve ulusal yeterlilikte belirlenen kriterlere göre düzenlenir.
🎂 MYK sınavına girme yaşı nedir?
MYK sınavına girebilmek için genellikle bireylerin en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Ancak bu yaş sınırı, bazı meslek standartlarına ve ulusal yeterliliklere göre değişiklik gösterebilir. Kesin bilgi için ilgilenilen mesleğin ulusal yeterliliği ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun duyurularına başvurulmalıdır.
📜 MEB Onaylı Sertifika nedir?
MEB Onaylı Sertifika, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara ve kriterlere uygun olarak verilen eğitim programları sonucunda katılımcılara verilen bir belgedir. Bu sertifika, bakanlıkça onaylanmış kurum veya kuruluşlar tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan bireylere sunulur ve bu kişilerin belirli bir konuda eğitim aldıklarını ve bu eğitim programının gerekliliklerini yerine getirdiklerini gösterir.
Workcation
Workcation

“Tüm sertifika alma sürecimde bana çok yardımcı oldular. Ayrıca her hafta sınavlarının olması büyük kolaylık.”